Emanuel Ksiazkiewicz om vad som väntar Utbildningsnämnden under 2020

I förra veckan har man kunnat läsa om att utbildningsnämnden väntas besluta om att dra ner på vistelsetiden i förskolan – från 35 timmar till 25 timmar. Detta är en av nämndens många effektiviseringar. På dagordningen finns också ett ärende om riktlinjerna för skolskjuts och om ”styrande principer för skolstruktur i Botkyrka kommun”: Dessa styrande principer kommer slå fast hur vi vill styra framtida omorganisationer i skolan/förskolan. Detta kommer på sikt leda till effektiviseringar.

Mycket är och låter väldigt jobbigt för oss socialdemokrater, särskilt när det gäller verksamheter vi varit stolta över.

Men nämnden bedriver ett förändringsarbete. Detta då vi inte är nöjda med att det fortfarande finns stora skillnader mellan våra skolor och förskolor. I det förändringsarbetet ställer vi oss alltid frågan: på vilket sätt bidrar detta till ett mer rättvist samhälle? Och kan vi göra någonting annat som tar oss ännu närmre målet? Denna diskussion är särskilt viktig i tider när ekonomin är tuff.

Här har utbildningsnämnden har slagit in en tydlig riktning. Inga frågor är heliga, vi ska göra allt vi kan för att stärka våra elever i våra skolor och förskolor.

Om jag får säga det själv så har nämnden gjort ett hästjobb. Något som har resulterat i exempelvis att vi har kunnat ge ännu mer resurser till skolorna i våra norra stadsdelar och Storvreten. Vissa skolor har fått uppemot 20% mer i resurser sedan 2016. Det betyder fler lärare, högre löner och mer personal som kan vara med och stötta upp.

Med fler vuxna, och starkare organisationer ökar skolornas och förskolornas förutsättningar att bedriva en kompensatorisk verksamhet. Detta är möjligt för att vi prioriterar. Och att prioritera ger resultat. Det ser vi inte minst i 2019 års skolresultat. Där våra elever på punkt efter punkt presterade bättre än någonsin.

Vi har dessutom jobbat hårt för att få riktlinjer och rutiner på plats som ska öka tryggheten och studieron på våra skolor. Det var en känslig fråga, som inkluderade mobilförbud, nolltolerans mot kränkningar och ett förtydligande av lärarnas mandat. Men det är ett arbete som behövde göras, för att vi vet att det stärker möjligheten till att lyckas i skolan.

Under 2020 kommer vi fortsätta driva på för mer socialdemokratisk politik och en ännu mer jämlik skola och förskola. Vissa av besluten kommer vara tuffa och andra roliga. En sak är säkert, vi gör allt vi kan för våra barn och unga. Och Vi kommer återkomma till partiet med många viktiga avvägningar.

Emanuel Ksiazkiewicz, utbildningsnämndens ordförande