en historisk satsning på äldreomsorgen

Nu görs en historisk satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna. Det betyder 24 miljoner årligen till Botkyrkabornas äldreomsorg!

Därtill förstärks Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid.

Under pandemin har omsorgen och sjukvården gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tid. Det är tydligt att vi behöver förstärka välfärden så våra medborgare får en trygg omsorg och satsa på alla de hjältar som jobbar inom omsorgen och vården.

Genom regeringens satsningar får vi en historisk möjlighet att förstärka äldreomsorgen och samtidigt skapa jobb. Vi ska bygga vårt samhälle starkare än det var innan krisen. För att hela Sverige ska gå stärkt ur krisen krävs historiska satsningar inom välfärden, på sjukvården och äldreomsorgen. Det genomför vi nu.