Luftrenare till hushållen närmast Kagghamrabranden

Kommunstyrelsens ordförandefattar beslut om att bistå samtliga rekommenderade hushåll med inköp av luftrenare!

Botkyrka kommun har mottagit de preliminära analysresultaten av de mätningar som genomförts av det internationella expertteam som särskilt analyserat flyktiga organiska ämnen i röken från branden vid soptippen i Kagghamra.

Tom Bellander, professor i miljömedicin, är den expert som utsetts av Centrum för arbets- och miljömedicin för att tolka de resultat som inkommit. Centrum för arbets- och miljömedicin är en av flera samverkansorgan som arbetar med branden. Ytterligare myndigheter som ingår i samverkan för hantering och beslutsfattande avseende branden är: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Stockholm, SMHI, Totalförsvarets forskningsinstitut och Statens geotekniska institut.

Efter analys av de resultat som inkommit rekommenderar Tom Bellander att ytterligare försiktighetsåtgärder vidtas.

– De som bor inom en radie av 3 km från branden och upplever besvär även inomhus kan överväga att använda luftrenare som uppfyller högt ställda krav, säger Tom Bellander.

Kommunen väljer att agera skyndsamt på de preliminära analyserna och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) har därför omgående valt att inkalla kommunens krisledningsnämnd. Kommunens högsta beslutande organ.

– Vi följer experternas råd, och det finns ingen tid att avvakta. Nu har vi fått en rekommendation och då ska vi se till att alla kan följa den. Vi riktar närmare 3 miljoner kronor och beslutet ska verkställas omgående, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen kommer att köpa in luftrenare till rekommenderade hushåll och kommer även ersätta kostnaderna för de rekommenderade hushåll som inhandlat luftrenare sedan branden startade.

Har kan du se en SVT-intervju med Ebba Östlin.