Nu genomför vi en historisk satsning på Botkyrkas omsorg, 70 miljoner kronor!

En trygg omsorg är en del av kärnan i socialdemokratin. För oss är det en självklarhet att alla med behov ska ha tillgång till en kvalitativ och trygg omsorg samt att de som arbetar i omsorgsyrken ska ha trygga anställningar och goda villkor.

Därför är vi glada över att kunna presenterar följande satsningar i Mittenmajoritetens budget för 2021:

·       Fler undersköterskor och andra relevanta yrkeskategorier på samtliga vård-och omsorgsboenden utifrån boendets specifika behov.

·       Mer personal på boenden som har demensinriktning.

·       Fler tillsvidareanställda som arbetar heltid och vi minskar antalet visstidsanställda.

·       Höjer den medicinska kompetensen och förbättra smittskyddet i all verksamhet.

·       Erbjuder omsorgsboenden med syriansk språkinriktning.

·       Ökar anslagen inom funktionsnedsättningsområdet för metod- och aktivitetsutveckling.

·       Erbjuder visstidsanställda språkutbildning för att bättre kunna möta brukarnas behov i omsorgen.

·       Satsar extra på hemtjänsten genom att stärka kontaktmannaskapet och öka närvarotiden hos brukarna.

·       Stärker det nära ledarskapet för att förbättra kvaliteten på vård- och omsorgsboende.

·       Öppnar en mötesplats för äldre i Alby.

Adderat till dessa satsningar kommer vi att fortsätta driva på i frågor som beslutas på regional nivå. Vi vill:

·       Ta bort vårdvalsmarknaden för läkarinsatser på äldreboende och istället koppla äldreboendena till närmaste vårdcentral och sjukhus.

·       Vi vill ta fram nya riktlinjer så det blir tydligt vad som gäller för digitala och fysiska läkarbesök på äldreboenden.

·       Vi vill införa maxantal patienter per läkare.

För att en trygg omsorg ska vara en självklarhet!