Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte skjuts fram till augusti

Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse har beslutat att ställa in det årsmöte som var framflyttat till den 18 april. Att genomföra ett fysiskt årsmöte hade under rådande omständigheter varit oansvarigt. Styrelsen ansåg inte heller att det var möjligt att genomföra årsmötet digitalt på ett demokratiskt vis.

Nu beslutades att mötet skjuts fram till augusti 2020. Under vilka former årsmötet då kommer att genomföras, kommer att bero på hur situationen ser ut då.