Uttalande av mittenmajoriteten inför planerad manifestation: Det finns ingen plats för hat i Botkyrka

Mittenmajoriteten i Botkyrka kommun fördömer den islamofobiska manifestation som ett danskt högerextremt parti planerar att genomföra i kommunen på lördag.

Demokrati innebär yttrandefrihet, och den ska alltid värnas.

Men låt oss vara ytterst tydliga, att enbart ha rätten att vara på en plats betyder inte att alla yttringar är välkomna.

Botkyrka är vårt hem, här finns våra familjer, grannar, vänner och vardag. Vi är Botkyrkabor.

Vi kommer inte provoceras av islamofobiska utspel. Vi kommer att bemöta detta med lugn och i solidaritet med de Botkyrkabor som dessa personer väljer att kränka.

För Botkyrka är vårt hem, inte en scen för hatiska medieutspel.

Undertecknas av samtliga gruppledare i mittenmajoriteten:

Ebba Östlin (S)
Stefan Dayne (KD)
Myrna Persson (MP)
Ing-Marie Viklund (L)
Dag Ahlse (C)