top of page

Ökad bemanning på Botkyrkas demensavdelningar = ökad trygghet för boende & personal! ❤️

Hösten 2020 fattade den politiska majoriteten beslut om en historisk kraftpaket riktat mot Botkyrkas omsorg, och resultaten börjar redan visa sig.


En del av satsningen innebar ökad personal på kommunens boenden med demensavdelningar, en viktig insats för boende, närstående och personal. Ökad bemanning har inneburit ett ökat lugn, trygghet och mer tid för det personliga mötet och det lilla extra i vardagen.


Den som lett arbetet från oss Socialdemokrater är Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Hennes besked är alltid lika tydligt: du ska åldras med trygghet i Botkyrka, oberoende vem du är eller vart du bor. Tre snabba med Tuva om varför det är viktigt att satsa på demensvården:

Varför är detta en viktig satsning?

Det är viktigt för den äldre eftersom mer personal ger ökad trygghet och möjlighet för fler aktiviteter. Men det är också viktigt för undersköterskorna som får fler kollegor på jobbet.

Vad hoppas du att det ska leda till? Med mer personal på plats så hoppas jag att de äldre och deras anhöriga ska vara trygga i att de äldre får den omsorg som de har behov av och att de äldre får möjlighet till fler aktiviteter som är roliga och som skapar meningsfullhet.

På Botkyrka kommuns webbplats kan du ta del av intervjun med undersköterskan Raweida Ghlaim, nedan följer utdrag: Raweida Ghlaim är undersköterska på en av demensavdelningarna. Hon välkomnar satsningen och märker hur den ökade bemanningen redan på kort tid har gett positiva förändringar. – Framför allt märker jag att våra boende har ett större lugn, att de upplevs som mindre oroliga. Det tror jag har ett direkt samband med att vi nu kan ägna mer tid tillsammans med dem, på ett annat sätt än tidigare. På Alby Äng har man alltid arbetat mycket med olika aktiviteter. Nu finns också mer tid för samtal och närhet, vilket ger ett ökat lugn och trygghet för de boende. – Vi går på promenader eller vistas i trädgården och pratar. Det känns också väldigt bra för mig som personal att ha tiden att kunna göra det lilla extra för våra boende, säger Raweida Ghlaim.


Ökad tillgänglighet för anhöriga En stor förbättring har också märkts i dialogen med de anhöriga. – Det ger de anhöriga en trygghet att personalen har mer tid att samtala och berätta om hur det är på avdelningen. Att vi kan ge återkoppling kring sådant som deras närstående kanske inte själva kan berätta om eller förklara, säger Raweida. Över huvud taget märker Raweida av ett större lugn på avdelningen. Mindre stresspåverkan ger en bättre arbetsmiljö, och ett bättre mående för boende och personal. – Jag märker också att det blir en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, säger enhetschef Ann-Sofi Wähäjärvi. Jag tror att man som medarbetare känner en tillfredställelse i att man upplever sig mer tillräcklig än man kanske har gjort tidigare. Många av våra äldre är multisjuka och kan uppleva oro. Med den ökade bemanningen får vi en lugnare stämning på demensavdelningarna, och på det stora hela en omsorg av högre kvalitet.


Comments


bottom of page