top of page

Botkyrkas äldreomsorg får ett välbehövligt tillskott!

Regeringen har nyligen meddelat en betydande ökning av finansieringen för äldreomsorgens kompetensförsörjning i Botkyrka. Detta tillskott på 20 miljoner kronor är en förlängning av den tidigare S-ledda regeringens satsning och utgör ett viktigt steg i rätt riktning för att säkra och förbättra äldreomsorgen i Botkyrka.

Dessa extra medel kommer att spela en avgörande roll när det gäller att adressera de utmaningar som äldreomsorgen möter. Genom att tilldela resurser för att höja kompetensen hos de som arbetar inom äldreomsorgssektorn, kommer Botkyrka att kunna erbjuda en mer effektiv äldreomsorg där det är de äldres behov som går först.

Tuva Lund, Kommunalråd och ordförande för Vård-och omsorgsnämnden säger att "Vi vill betona vikten av att investera i personalen och deras kompetens inom äldreomsorgen för att möta de utmaningar som sektorn står inför. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma behovet av kompetenshöjning, eftersom detta är avgörande för att äldreomsorgen ska kunna bli mer effektiv och hållbar på lång sikt."

Samtidigt ser vi regeringens beslut att förlänga den tidigare satsningen på äldreomsorgen i Botkyrka med ytterligare 20 miljoner kronor som ett steg i rätt riktning. Trots detta anser vi att det finns ytterligare utmaningar som måste adresseras, särskilt de ekonomiska utmaningarna som Sveriges kommuner står inför. Det är nödvändigt att regeringen gör mer för att säkerställa att äldreomsorgen får den finansiering och resurser som behövs.

Vårt fortsatta budskap är tydligt: Sveriges kommuner behöver ytterligare ekonomist stöd för att klara den ekonomiska krisen.
Comments


bottom of page