top of page

Budget 2023 presenteras!

Kortversion:

Budget-2023-Botkyrka
.pdf
Ladda ner PDF • 5.37MB

Sverige och världen befinner sig i en utmanande tid. Rysslands invasion av Ukraina, Kinas ökade tryck mot Taiwan samt folkrevolutionen i Iran är bara några av händelserna som ägt rum under 2022. Hela världssamfundet har påverkats och därmed även Botkyrka. Pandemins efterdyningar, den ryska ledningens el-krig mot Europa, en ökande inflation och kraftigt ökade matpriser slår hårt mot Sveriges familjer, organisationer och företag. Samtliga av landets kommuner står inför ökade ekonomiska utmaningar därför är fokus för budget 2023 en stabil och god ekonomisk hushållning som säkrar vardagen för Botkyrkas närmare 95 000 invånare.

Den politiska ledningen har under föregående mandatperiod genomfört flera krafttag för ett bättre Botkyrka och det har givit resultat. Fler än någonsin tar studenten, betygen stiger mest i Stockholm län, fler får välja utförare i hemtjänsten, företagen växer och kommunen ligger i framkant av klimatarbetet. Ledningens politiska plattform har fungerat som en ledstjärna under åren som varit och en reviderade version kommer presenteras i april 2023. Mittensamarbetets huvudfokus för budget 2023 är att säkerställa att den positiva utvecklingen bibehålls och stärks. Ambitionen är att kommunens verksamheter ska ges förutsättningar för en långsiktig, hållbar och stabil planering i en osäker tid. Genom det värnas tryggheten för kommunens anställda, verksamheternas utveckling och servicen till Botkyrkaborna. Vi måste fortsatt se till att alla barn lyckas i skolan, att alla i Botkyrka kan leva och åldras i trygghet, att klimatarbetet fortgår och att segregationen minskar. Allt detta är svårare i tider av inflation, stigande priser och en ökande arbetslöshet. I budgeten presenteras, utöver förutsättningar för fortsatt stabilitet, därför ett antal fokussatsningar på skola, trygghet arbete, omsorg, bostäder och klimat. Exempel är skolsociala team, stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt möjligheten till hörsel- och syninstruktör för äldre. Ytterligare exempel är jobbfrämjande insatser för dem som står längst från arbetsmarknaden samt möjligheten att öka egenförsörjningen av el från klimatsmarta energikällor. Vi fortsätter rusta upp och bygga nytt, ta fram detaljplaner och främja fler etableringar från näringslivet. Ett mindre axplock av en mycket omfattande budget. I tider av ovisshet måste alla ta sitt ansvar för att mildra krisens konsekvenser. Tillsammans kan vi i Botkyrka göra skillnad.

Comments


bottom of page