top of page

S-löfte! Inför ett maxtak för antalet nyanlända elever per skola

Alla barn ska lyckas i skolan. Vilka dina föräldrar är eller vart du är född ska inte avgöra vilka förutsättningar du får i livet. Här är skolan avgörande, därför måste vi krossa skolsegregationen och minska skillnaderna som finns mellan våra skolor. Ett viktigt steg är införandet av ett jämnt mottagande av antalet nyanlända elever per skola.

Syftet med maxtaket är att se till att än fler elever lyckas i skolan. Taket ser till att alla skolor och områden tar ett gemensamt ansvar för kommunens unga. Det ökar jämlikheten, språkkunskaper och höjer studieresultaten. Maxtaket innebär också en stabilitet i skolorna, då nyanlända elever ofta flyttar/byter skola i större utsträckning än andra. Genom ett jämn mottagande ges skolorna bättre förutsättningar för sin verksamhet. Skolverkets rapport Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor slår fast att blandade klasser gynnar lärandet.


Det är i skolan det händer. Där läggs grunden för samhället. Vi ska ge våra barn de bästa möjligheterna att lyckas. Därför behöver vi bryta upp de strukturer som sätter käppar i hjulen för skolframgång. Detta är ett förslag av många, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka.

Botkyrka är Sveriges mest segregerade kommun. Här möts områden där den socioekonomiska distans är långt mer än den geografiska. Här bor närmare 100 000 invånare, över 60 procent är första eller andra generationens svenskar med ursprung i mer än 80 länder och här talas över 100 språk. Vi borde alltså vara den perfekta bakgrunden till berättelsen om en negativ samhällsutveckling. Men verkligheten är en annan.

Betygen i Botkyrkas skolor stiger mest i Stockholms län. Fler än någonsin tar studenten och kunskapsresultaten ökar i alla åldersgrupper. År 2015 tog 77 procent av gymnasieeleverna i Botkyrka kommun studenten, 2021 var siffran 91 procent. Maxtaket är ytterligare ett viktig steg i rätt riktning.


Hur maxtaket per skola ska fastställas är ännu inte beslutat, utan kommer att arbetas fram under 2023.

Kommentarer


bottom of page