top of page

Nu inför vi skolfrukost i alla grundskolor


Stor skolsatsning av mittenmajoriteten i Botkyrka: nu inför vi skolfrukost i alla grundskolor.


Som del i budgeten för 2022 kan vi nu presentera ännu en satsning - kostnadsfri skolfrukost i Botkyrkas grundskolor - vilket innebär ökade förutsättningar för lärande och studiero.


Ebba Östlin (S) - kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka - känner sig mycket positiv: "Mätta magar bråkar mindre och lär sig mer. Genom att införa skolfrukost ser vi till att livspusslet blir enklare och att alla barn får möjligheten äta sig mätt på morgonen. Ett viktigt steg för en jämlik och trygg skola som ger effekt på både resultat och atmosfär."


Redan 2018 gjorde Botkyrka kommun en pilotsatsning med frukost i två högstadieskolor under tre månader. Resultaten var talande: Sex av tio elever (60%) ansåg att de kunde koncentrera sig bättre under skoldagen efter att ha fått frukost i skolan och varannan (50%) elev menade även på att klassrumsmiljön blev lugnare.


Läs mer om satsningen i Mitti's artikel: https://bit.ly/2YL18QF


Comentarios


bottom of page