top of page

S-löfte! Etablera Sveriges första Arameiska Språkcenter

I Botkyrka talas närmare 100 olika språk. Några av de absolut största har sin grund i arameiska exempelvis öst- och väst syriska, suryoyo och många fler. Dock försämras språkkunskaperna generation för generation, och det finns en överhängande risk att arameiska dör ut i Sverige. Det vill vi förhindra genom bland annat inrättandet av ett nationellt Språkcenter.


Botkyrka bär på en rik historia från många delar av världen. Det betyder också att det finns Botkyrkabor som har med sig berättelser från vår tids mörkaste kapitel. Exempelvis Seyfo, folkmordet 1915 som skedde i det dåvarande osmanska riket och som innebar fruktansvärda konsekvenser för syrianer, assyrier, armenier, pontiska-greker med fler. Försöken att utrota hela folkgrupper, deras historiska arv och språk har drabbat många i Botkyrka hårt. Därför är bevarandet av arameiska en viktig pusselbit i garantera att människor ges rätten till sitt arv men också till sin och sina barns framtid.


- Det arameiska språket är ett anrikt språk och vi bär ett ansvar över att se till att det bevaras och kan utvecklas säger Gabriel Melki (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka.

Eftersom arameiska i dag inte omfattas av lagen om minoritetsspråk behövs särskilda insatser för bevarandet av dessa. Målsättningen är att språkcentret ska etableras i samverkan med lokala intressenter och kyrkor.


Lokalisering är ännu inte fastställ.

Comments


bottom of page