top of page

Tillsynsärende Socialdemokraterna i Botkyrka

Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har inom ramen för det pågående tillsynsärendet i Socialdemokraterna i Botkyrka begärt av partistyrelsen att inte ansluta de medlemmar som sökt medlemskap under perioden 29/1 – 16/2. Partistyrelsen har beslutat att godkänna partidistriktets begäran.


Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har konstaterat följande:


Medlemstillströmningen har efter medlemsmötet den 28/1 varit exceptionell. Antalet nya medlemmar är inte bara onormalt för Botkyrka utan även ur ett nationellt perspektiv. Det har också skickats runt ett SMS där det stod att man kunde få medlemsavgiften betald om man stöttade en viss person genom att gå med i vårt parti.


Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har därmed konstaterat att det inte går att säkerställa att medlemsvärvningen har följt partiets stadgar eller god demokratisk anda.


Mot den bakgrunden har partistyrelsen beslutat att inte ansluta de personer som ansökt om medlemskap i Socialdemokraterna i Botkyrka under perioden 29 januari 2023 fram till den 16 februari 2023. Dessa personer kommer att få sin medlemsavgift återbetald och ett brev där detta förklaras.


Presskontakt Kalle Hindrikes 070 255 31 68

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har idag kontaktat Centerpartiet i Botkyrkas gruppledare för att meddela att vårt samarbete med Centerpartiet nu upphör. Därmed lämnar Centerpartiet Mittensamarbetet som styr i Botkyrka. Det är myc

bottom of page