top of page

Välfärden först i kommunbudget för 2022


Mittenmajoritetens förslag till budget för 2022 lämnas nu över till kommunstyrelsen. Den 25 november fattas sedan beslut om budgeten i kommunfullmäktige.


För Socialdemokraterna är det glädjande att tillsammans med mittenmajoriteten kunna presentera en lång rad stora satsningar som sätter välfärden i fokus. Det innebär bland annat stora satsningar med gratis skolfrukost i grundskolan, höjda löner för omsorgspersonalen, extra stöd till föreningslivet, trygghetsinsatser med stärkt visselblåsarfunktion, ökad trivsel med strandpromenad och solbrygga i Tullinge och mycket mera.


Läs mer om budgeten och vad den innebär för dig i samlingsdokumentet nedan (pdf):

Budget-2022
.pdf
Download PDF • 1.83MB


#VÄLFÄRDENFÖRST

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har idag kontaktat Centerpartiet i Botkyrkas gruppledare för att meddela att vårt samarbete med Centerpartiet nu upphör. Därmed lämnar Centerpartiet Mittensamarbetet som styr i Botkyrka. Det är myc

bottom of page