Vår politik

socialdemokraternas politik i botkyrka

socialdemokraternas lokala politik

Om du undrar vad Socialdemokraterna vill göra lokalt i Botkyrka kan du med fördel läsa det kommunalpolitiska handlingsprogrammet nedan.

Ladda ned Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogrammet här

mittenmajoritetens politik

I Botkyrka styr Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Dessa partier har tillsammans förhandlat fram en politisk plattform som man styr utifrån under mandatperioden.

Ladda ned mittenmajoritetens politiska plattform här

Valmanifest 2018

VI GÅR TILL VAL 2018 PÅ ATT
Bygga nya Botkyrka

Socialdemokraterna i Botkyrka går till val på att skapa nya Botkyrka. Att göra upp med historiens misstag och skapa något nytt. Vi älskar Botkyrka med sin befolkning, historia och alla sina miljöer och områden. Vi kommer aldrig låta ett fåtal kriminella få förstöra för oss Botkyrkabor. Det är en av flera utmaningar vi måste ta tag i.

Botkyrka behöver fler bostäder, hem för alla. Alla våra skolor ska vara bra och inga barn ska misslyckas på grund av stök. Omsorgen ska finnas där när den behövs och du ska kunna bestämma mer över innehållet.

Detta val handlar om att stärka Botkyrka och få ett tryggare samhälle, eller sänkta skatter och mindre pengar till välfärden. För oss går alltid trygghet och våra barns utbildning före skattesänkningar. Skattepengarna ska gå till omsorg och utbildning, inte till vinster i välfärden.

Alla barn i skolan ska lyckas

Skolan är vår största prioritering. Vi ser hur barnen kämpar varje dag. De måste få lyckas oavsett vilken skola de går i, vi måste krossa skolsegregationen. Därför behövs mer tid med lärarna och studiero.

Därför lovar vi att:

 • Ge lärarna tydligt mandat för ordning och reda i klassrummet
 • Anställa fler vuxna i skolan
 • Satsa på lärare och pedagoger
 • Tydligare språkkrav för personalen i förskolan
 • Minska kunskapsklyftor mellan skolorna i kommunen
 • Obligatorisk frukost i skolan
 • Satsa på elevhälsan

Omsorg med valmöjligheter

Alla ska känna sig trygga med att omsorgen finns där, när den behövs. I omsorgen ska man få bestämma över innehåll och utförande, riktiga valmöjligheter.

Därför lovar vi att:

 • Garantera vård och omsorg efter behov
 • Bygga minst ett trygghetsboende i varje stadsdel
 • Erbjuda servicepaket till alla över 75 år
 • Alla ska kunna få välja vård och omsorgsboende
 • Utöka valmöjligheterna i omsorgen
 • Öka språkkraven för personalen i omsorgen
 • Införa måltidsvärdar och sällskapsvärdar

Bostäder för alla

Utvecklingen av nya Botkyrka innehåller också att alla ska kunna hitta en bostad som passar sitt liv. Ingen ska behöva flytta ifrån sin stadsdel för att hitta en bostad. Det handlar också om att skapa mer levande och trygga stadsdelar.

Därför lovar vi att:

 • Bygga minst 8000 bostäder till år 2024
 • Bygga fler ungdomsbostäder och billiga hyresrätter
 • Skapa en bostadsgaranti för unga-vuxna
 • Bygga bostäder för seniorer i alla stadsdelar
 • Utveckla våra centrum och utveckla alla stadsdelar.
 • Bygga blandat

Trygghet ska inte vara en klassfråga

Nu får det vara nog, ett fåtal kriminella ska inte få förstöra för oss Botkyrkabor. I Botkyrka ska man känna sig trygg. Därför ska de kriminella gängen bekämpas. Ojämlikhet, fattigdom och känslan av att inte höra till är grogrunden för kriminalitet.

Därför lovar vi att:

 • Stärka samarbetet med polisen
 • Skapa våldspreventivt center för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng
 • Sätta ut trygghetskameror
 • Utöka skolornas arbete mot våld, för att stärka alla barn
 • Stärka föreningslivet och civilsamhället
 • Satsa på att barn får höga betyg och ungdomar kommer i jobb. När betygen går upp går stöket ned.
 • Kräva att de som rekryterar till kriminella gäng kan dömas under lagen om människohandel

Ladda ned kortversion av valmanifestet här

Rösta på din granne

Visste du att din granne kan vara en av våra kandidater till kommunfullmäktige?

Klicka här för att ta reda på om en kandidat finns där du bor.