Alla som kan jobba ska jobba

Jobben bygger det gemensamma och att alla som kan jobba gör det är grunden för ett välfungerande samhälle för oss alla. Det är jobben som säkrar och betalar för den gemensamma välfärden.

I Botkyrka ska alla som kan jobba ha ett arbete att gå till, ett arbete som ger en lön att leva på med bra och trygga villkor. Genom att folk har arbete och egen försörjning stärker vi också sammanhållningen i våra kommundelar.

Vi socialdemokrater i Botkyrka ser att kommunen kan bidra med att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden till jobb genom att samarbeta med bland annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, till exempel genom att ha en bra vuxenutbildning och SFI.

Vi vill

 • Sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka till nivå med länssnittet före 2022
 • Erbjuda en ungdomsgaranti för att få ungdomar i jobb
 • Erbjuda alla 16-18-åringar sommarjobb
 • Erbjuda fler människor med funktionsnedsättning riktiga jobb
 • Utveckla och stärka SFI
 • Utveckla Xenter som utbildningsresurs i kommunen
 • Öka nyföretagandet
 • Starta en bygglovsutbildning och införa trainee-system
 • Ta fram mer planlagd mark för företagsetableringar
 • Skapa en modern och attraktiv myndighet som har "en väg in" för ansökningar
 • Att minst 90% av personalen inom respektive yrkeskategori ska ha en tillsvidaretjänst, samma krav ska ställas på företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen
 • Att minst 90% av personalen inom respektive yrkeskategori ska arbeta heltid, samma krav ska ställas på företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen
 • Ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal vid upphandlingar
 • Att en strategi för hållbar fysisk och psykosocial arbetsmiljö skall tas fram