Alla som kan jobba ska jobba

Jobben bygger det gemensamma och att alla som kan jobba gör det är grunden för ett välfungerande samhälle för oss alla. Det är jobben som säkrar och betalar för den gemensamma välfärden.

I Botkyrka ska alla som kan jobba ha ett arbete att gå till, ett arbete som ger en lön att leva på med bra och trygga villkor.
Genom att folk har arbete och egen försörjning stärker vi också sammanhållningen i våra kommundelar.
Jobb är också grunden i den individuella friheten, att få tjäna sitt uppehåll, och att kunna leva ett bra liv med en trygg vardag.

Med hjälp av satsningar som Tillväxt Botkyrka, Kom-i-jobb och en ungdomasgaranti vill vi att alla botkyrkabor i arbetsför ålder ska hitta sysselsättning.