Vi bygger Nya Botkyrka, för alla!

I Nya Botkyrka finns det en bostad, ett hem, som passar dig där du är i livet. Du ska inte heller behöva flytta från din stadsdel för att din livssituation ser förändras. Därför vill vi bygga 8 000 bostäder fram till 2024.

Alla ska kunna hitta ett hem att trivas i oavsett var i Botkyrka du vill bo. Därför vill vi bygga 8000 bostäder i blandade former i alla stadsdelar. Det ska finnas hem för dig som flyttar hemifrån, när familjen växer, när familjen minskar eller om du blir äldre och vill kunna flytta från villan till en lägenhet. Vi tror på en mångfald av olika bostäder, med blandade upplåtelseformer och hustyper, i alla kommunens kommundelar. Det ska ett hem finnas för dig.

Vi vill bryta bostadssegregationen. Det gör vi genom att förtäta och tillföra den bostadsform som idag är minst vanlig i varje stadsdel kan vi förverkliga det. Vi har fokus på att skapa bostäder som folk har råd att bo i. Därför ska vi fortsätta bygga billiga hyresrätter. Dessutom vill vi skapa ungdomsbostäder och olika typer av boende för äldre. Så säkerställer vi ett hem för alla botkyrkabor genom livets alla skeden.

Botkyrkas offentliga miljöer ska vara trygga, trivsamma och tillgängliga. Hur vi mår och om vi känner oss trygga påverkas av vår fysiska omgivning. Därför ska parker, gårdar och gemensamma ytor vara snygga och trygga. För oss är satsning på renhållning och skötsel av alla kommunens områden särskilt viktig. Vi vill också utveckla våra centrum genom att rusta och bygga nytt. På så sätt skapar vi levande stadsdelar och bryter segregationen.

Botkyrka ska vara en hållbar kommun, nu och i framtiden. Därför vill vi verka för ett hållbart byggande i Botkyrka genom att kräva och uppmuntra miljönvänligt byggande, avseende material och metoder. Samtidigt som vi vill bygga mer vill vi också tillgängliggöra våra rika naturområden. Botkyrka är en vacker kommun och det ska alla botkyrkabor kunna ta del av.

Vi vill

  • Bygga minst 8000 nya bostäder fram till år 2024
  • Bygga fler ungdomsbostäder
  • Bygga fler billiga hyresrätter
  • Modernisera kommunens alla centrum
  • Tillgängliggöra våra rika naturområden
  • Bygga vackra parker och mötesplatser när vi bygger nya bostäder
  • Förbättra skötsel och renhållningen i alla kommundelar
  • Skapa en bostadsgaranti för alla unga i Botkyrka