Bygga blandat

Botkyrka är en tillväxtkommun. Fler och fler aktörer vill etablera sig i Botkyrka. Det betyder att vi måste bygga många fler bostäder, hem, för alla botkyrkabor. När vi bygger ska vi bygga blandat.

Vi socialdemokrater vill skapa goda livsmiljöer för alla Botkyrkabor. Det ska finnas många valmöjligheter i boendet oavsett var i Botkyrka man bor, vilka familjeförhållanden man har eller var i livet man befinner sig. Vi tror på en mångfald av olika bostäder, med blandade upplåtelseformer och hustyper, i alla kommunens kommundelar.

Vi är fast beslutna om att bryta bostadssegregation genom att aktivt arbeta med våra hållbarhetsutmaningar, där den sociala hållbarheten ska få ett ökat fokus. Därför ska vi vid nyproduktion se till att de minst förekommande hustyper eller upplåtelseformer i varje kommundel prioriteras, men också ställa krav på att man uppfyller våra sociala hållbarhetskriterier, samtidigt som man tar ett långsiktigt ansvar för att skapa en god och trygg livsmiljö i våra kommundelar.