Våra centrum

Botkyrkas olika centrum är viktiga, och vi har påbörjat ett arbete för att utveckla våra centrum och dess omnejd. Det arbetet vill vi fortsätta så att alla kommundelar har funktionella, moderna och attraktiva centrum. Förvandlingen och utvecklingen av förortscentrumen ska bli av.

Ett viktigt inslag i framtidens centrum är att de har ett bra utbud av service. Våra bostadsområden skall vara snygga och trygga därför kommer vi fortsätta satsa på bättre renhållning, klottersanering och förutsättningar för återvinning.

Vi vill

  • Modernisera kommunens alla centrum