Demokrati och inflytande

I Botkyrka är vi över 90 000 invånare, med andra ord över 90 000 personer med tankar och ideér om kommunens utveckling.
Därför vill vi som Socialdemokrater och rörelse jobba för ett Botkyrka där medborgarnas ideér och tankar tas tillvara och gör skillnad.

En viktig grundbult i en demokrati är ett högt valdeltagande och att medborgarna har förutsättningar att förstå de olika partiernas politik. Med den kunskapen stärks Botkyrkabornas verkliga makt att påverka färdriktningen för kommunen vid varje val.

På samma sätt som medborgarna behöver kunskap om kommunen och vad partierna vill, krävs också kunskap om hur man röstar.
Vi vill därför även fortsättningsvis stärka arbetet för att tillgängliggöra valen och öka kunskapen om hur valhandlingen går till. Särskilt viktigt är detta för dem som är förstagångsväljare.

Vi vill

  • Utveckla närdemokratin
  • Inkludera Botkyrkaborna i kommunens utveckling
  • Göra det enklare för medborgare att lägga förslag