Den svenska modellen

Den svenska modellen, där parterna reglerar villkoren på arbetsmarknaden, är som namnet antyder ganska unikt för Sverige.
Runt om i världen regleras i stället de flesta villkor på arbetsmarknaden via lag.

Det talas om från Moderaterna och Sverigedemokraterna om att vi, i Sverige ska gå samma väg som andra länder i världen och låta politiker bestämma nivån på lägstalöner eller andra villkor på arbetsmarknaden. Det vore en olycklig väg att gå.

Vi Socialdemokrater vill se en utveckling åt att stärka den svenska modellen, inte avveckla den likt de borgerliga partierna, Moderaterna och Sverigedemokraterna vill.