Digitalisering

Vi lever i en föränderlig värld där digitaliseringen spelar stor roll för samhällsutvecklingen. Inom såväl  samhällsbyggnad, omsorg som och skola kan digitala medel (verktyg) höja kvaliteten i verksamheten, för våra medborgare.

Samhällsutvecklingen ska också hjälpas av digitala hjälpmedel. Genom att ha en digitaliserad bygglovsprocess kan den sökande lätt följa sitt ärende och komplettera med information, när det sker. Även i större samhällsplanering kan digitala 3D modeller vara bra (viktiga) verktyg för att ha dialoger och få med medborgare i processen.

På så sätt kan digitalisering göra att fler Botkyrkabor är med i utvecklingen av nya Botkyrka.