Familjecentraler

Det är Moderaterna som styr i Stockholms läns landsting och har gjort det de senaste 12 åren.
Vi har högre ambitioner för vården i Stockholms län.

Vi Socialdemokrater vill ha vård nära där man bor och utan köer. Vård ska inte vara en klassfråga och vården ska finnas i hela Stockholms läns landsting.

Bland annat vill vi ha fler familjecentraler i Botkyrka. Familjecentraler som bland annat kan främja hälsan för botkyrkaborna genom förebyggande arbete.