Feminism

Sverige har för första gången någonsin en feministisk regering. Det betyder tydliga satsningar för jämställdheten i hemmen och på arbetsmarknaden. 

Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Sverige är inte jämställt.
Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det är unga, framför allt unga kvinnor som mår allt sämre. Bland unga kvinnor är andelen otrygga anställningar störst. Det finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och sexuella trakasserier. Osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling.