Fler vuxna i skolan

Vi Socialdemokrater går till val på att anställa fler lärare, lärarassistenter och rastvakter i våra skolor. Genom våra satsningar på 200 extratjänster i Botkyrka och extra satsningar kan vi anställa fler vuxna i skolan. Detta gör vi för att alla elever ska få det stöd och förutsättningar de behöver för att lyckas i skolan. Ingen elevs skolgång ska förstöras av stök eller otrygghet.

Vi har elever som kämpar men som inte får tid med läraren, eller som inte får studiero. Det är ett problem. Vi har också mycket stora skillnader i resultaten mellan våra skolor. Det finns inte ett enskilt svar för att komma till rätta med dessa problem, men vi kommer långt med att anställa mer personal i skolan. Det skapar trygghet, mer tid med läraren och en bättre arbetsmiljö för elever såväl som för lärare.