Flytta-hemifrån-garanti

Utvecklingen av nya Botkyrka är igång och det byggs bostäder i alla stadsdelar. Vi Socialdemokrater går till val på att fortsätta den utvecklingen och att bygga 8000 nya bostäder, nya hem, till år 2024. Målet är att bygga blandat så att alla kan hitta en bostad som passar i sin egen stadsdel. Det ska finnas bostäder när familjen växer, när man bli äldre och vill ha en mer anpassad bostad med mer samhörighet och aktiviteter, och billiga hyresrätter för den som vill skaffa sin första bostad.

Idag har ungdomar det mycket svårt att hitta en bostad, ett eget hem att utgå ifrån. När vi bygger nya Botkyrka är därför billiga hyresrätter och ungdomsbostäder mycket viktiga. Utöver det vill vi kunna garantera alla unga i Botkyrka en bostad, att alla ska kunna flytta hemifrån.

Flytta-hemifrån-garantin ska möjliggöra för Botkyrkaungdomar att flytta hemifrån och påbörja sina vuxna liv. Idén är att man ska involveras av garantin om man är folkbokförd i Botkyrka, är mellan 18 och 25 år och står i Botkyrkabyggens bostadskö när man fyller 18.

Genom att öronmärka bostäder i Botkyrkabyggens bestånd ska garantin kunna uppfyllas. Exakt hur garantin ska utformas kommer en utredning att visa som kommer läggas under hösten om Socialdemokraterna får fortsatt förtroende att leda Botkyrka.