Föreningsliv

Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal och debatt. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv.

Ett starkt och levande föreningsliv skapar sammanhang och gemenskap i sitt närsamhälle. I Botkyrka har vi ett omfattande föreningsliv som dagligen gör ovärderliga insatser inte minst för barn och unga i kommunen. Kommuninvånare som engagerar sig i kultur- eller idrottsföreningar bidrar till att öka den demokratiska bildningen, samtidigt som föreningsverksamhet skapar viktiga mötesplatser i Botkyrka. 

Deltagandet i kultur och idrottslivet är olika i kommunens olika delar. Det är viktigt att även kultur och fritidslivet är jämlikt och därför behöver särskilda satsningar göras för att öka andelen deltagare till kulturskolan och i föreningarna från de norra kommundelarna. Vi vill uppmuntra föreningslivet att arbeta med jämställdhet, interkulturalitet och tolerans.