I förskolan startar det livslånga lärandet

I förskolan startar det livslånga lärandet. En förskola med hög kvalitet ger barnen bättre möjlighet att lyckas i skolan. Därför prioriterar vi förskolan högt och ser dess viktiga uppgift att förbereda alla barn inför deras skolgång.

Förskolan är viktig för barnen och deras utveckling. Den har ett kompensatoriskt uppdrag och i Botkyrka ska alla barn ha rätt till förskola. Därför vill vi att inskrivningsgraden på förskolorna ökar. 

Vår förskola och barnomsorg skall utgå från våra invånares verkliga behov. Därför vill vi fortsatt erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Vi prioriterar att ge förutsättningar för alla barn att vara i mindre grupper/sammanhang.

Vi vill:

  • Att fler barn går i förskolan
  • Ge förutsättningar för alla barn att vara i mindre grupper
  • Fortsätta erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Bygga 15 nya förskolor