Grundskolan

Vårt främsta fokus i skolan är ordning och reda. Alla elever som kämpar i skolan ska få lika möjligheter att lyckas med utbildningen- Botkyrka är en skolkommun och ska fortsätta vara en ännu bättre skolkommun. Vi vet att det är i skolan som grunden för resten av våra liv läggs. I Botkyrka ska alla skolor ha höga kunskapsresultat och ingen elev lämnas efter eller hållas tillbaka. Med en stark och jämlik kunskapsskola finns stora möjligheter för varje barn att nå sina drömmar. Alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare med både krav och höga förväntningar på varje elev.

Det går bra för Botkyrkas skolor, men vi har väldigt ojämlika resultat. Vissa skolor klarar sig väldigt väl, barnen går ut med höga betyg, många av lärarna är behöriga och klimatet är gott. På vissa skolor kan det tyvärr se precis tvärt om ut. Det är inte acceptabelt.  Därför ska alla barn ska gå ut grundskolan med betyg i alla ämnen.

I Botkyrka litar vi till våra barns förmåga och låter dem växa och tro på sig själva. Genom skolan visar vi dem att övning ger färdighet och varje dag lotsar våra lärare dem tryggt genom alla utmaningar. Vi vill införa mer rörelse på skoltid. 

Vi fortsätter våra satsningar på digitaliseringen i skolan, både som pedagogiskt verktyg i lärandet och för att förbereda barnen på deras framtida yrkesliv där digital kompetens kommer vara avgörande. Genom digitaliseringen kan också det administrativa arbetet minska för att ge mer plats åt det pedagogiska lärandet. Skolan ska erbjuda elever extra hjälp och stödundervisning så snart behoven upptäcks och därtill följas upp. Läxläsningshjälp och lovskola är viktiga komplement för att stärka barnens lärande.  Skolornas arbete med elevhälsa är avgörande för att utveckla individuella insatser, därför måste rektorerna säkerställa att lärare tillsammans med specialpedagoger, skolsköterskor och skolkuratorer gör tidiga insatser som också följs upp.