Heltid och deltid

Rätten till ett arbete som det går att försörja sig på är grunden för vårt starka samhälle. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska ha möjlighet att göra det.

Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och samma makt att forma sina liv. det förutsätter en inkomst som det går att leva på. Sysselsättningen bland kvinnor är lägre än sysselsättningen bland män. För att alla som vill ska få möjlighet att arbeta heltid måste utbudet av heltidsanställningar öka. Därför ska heltid vara norm på hela arbetsmarknaden.