Hem

Vi socialdemokrater vill att det byggs minst 8000 nya bostäder, nya hem, fram till år 2024. Vi ska bygga Botkyrka hållbart. Botkyrka befinner sig i en expansiv fas och utvecklas otroligt snabbt. Det är vi stolta över. Under kort tid har vi sett till att ett stort antal nya bostäder har byggts. Bostäder som blir hem, skapar trygghet och är en fast punkt i människors vardag. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta hålla högt tempo i byggandet av bostäder. För bostadsbristen i hela vår region är fortfarande allvarlig och påtaglig. Byggandet av nya hem är lösningen. Vår inriktning är att i första hand förtäta, framförallt nära befintlig kollektivtrafik eftersom förtätningar ger möjlighet att bygga på befintliga infrastrukturer.

Vi är fast beslutna om att bryta bostadssegregation genom att aktivt arbeta med våra hållbarhetsutmaningar, där den sociala hållbarheten ska få ett ökat fokus. Därför ska vi vid nyproduktion se till att de minst förekommande hustyper eller upplåtelseformer i varje kommundel prioriteras, men också ställa krav på att man uppfyller våra sociala hållbarhetskriterier, samtidigt som man tar ett långsiktigt ansvar för att skapa en god och trygg livsmiljö i våra kommundelar.