Hyresrätter

Vi socialdemokrater värnar om hyresrätten. En bred hyresbostadsmarknad med god tillgång till olika typer av bostäder av hög kvalitet och till rimliga priser är viktigt för en fungerande arbetsmarknad och minskade klyftor i samhället. Vårt kommunala bostadsbolag, Botkyrkabyggen, ska stå för en ansvarsfull förvaltning av befintliga bostäder och bygga nya bostäder, främst i Tullinge och delar av Tumba där hyresrätter idag saknas. Vi vill att Botkyrkabyggen bygger 300 nya hyresrätter per år från 2020. Ett starkt kommunalt bostadsföretag är en tillgång för Botkyrkaborna och ett nödvändigt verktyg för en hållbar bostadspolitik. Botkyrkabyggen ska vara ett föredöme, inte minst i miljö- och klimatarbetet.

Botkyrkabyggen ska bidra aktivt i kommunens områdesarbete, men det behövs även fler aktörer på hyresbostadsmarknaden i Botkyrka, som vill investera och vara ansvarstagande samarbetspartners i den långsiktiga kommundelsutvecklingen.