Botkyrka är en idrottskommun

Idrotten och idrottsföreningarna har en stor betydelse för både samhället och individer. Det skapar samhörighet, gemenskap och bidrar till bättre hälsa.

Vi vill fortsatt stötta Botkyrkas idrottsliv så att förutsättningarna för människor att delta och för föreningar att växa är goda. Det kräver bland annat ekonomiskt stöd genom föreningsbidrag men också bra och funktionella anläggningar. Botkyrka är välkänt i Idrottssverige och vi vill att fler nationella och regionala idrottsevenemang och tävlingar förläggs i vår kommun.

Vi vill

  • Göra Brunna till ett idrottscenter i Botkyrka