Integration

Det tar för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. I vårt starka samhälle ska alla ha möjlighet att försörja sig själva. En aktiv jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.

Vi vill korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad och vi vill öka möjligheten till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb.