Jämlikhet

Jämlikhet tillsammans med en god välfärd är för oss Socialdemokrater grunden för ett socialt hållbart Botkyrka. Vi ska säkerställa att alla Botkyrkabor kan känna trygghet i livets alla olika skeden. Vi behöver krossa klassklyftorna.

När klyftorna i samhället minskar och jämlikheten mellan människor ökar så vinner alla. I ett jämlikt samhälle är hälsan generellt högre och människor känner sig tryggare än i ett ojämlikt samhälle. Människors frihet och hälsa ökar när klyftorna i levnadsstandard och livsvillkor är små och när män och kvinnor är jämställda. Därför vill vi ha ett Botkyrka med bra välfärd, som alla är med och bidrar till. Det ger människor möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och skapar sammanhållning mellan generationer, mellan samhällsgrupper och mellan kommundelar. Vi vill fortsätta vårt lyckosamma arbete med interkulturalitet, där vi låter människor mötas och tillsammans utveckla inte bara sig själva utan den gemensamma kulturen och där olikheter berikar.