Krossa skolsegregationen

För oss Socialdemokrater är skolan vår främsta prioritet. Det är i skolan grunden till ett gott liv läggs, och det är genom utbildning och bildning som vi stärker samhället. Alla elever behöver därför skolframgång. Idag är skillnaden i resultaten mellan Botkyrkas skolor för stora. Vi Socialdemokrater går till val på att krossa skolsegregationen, steg för steg.

Därför vill vi fortsätta med dessa insatser för att nå en jämlik kunskapsskola:  

  • Höjda lärarlöner för ökad kompetens
  • Höjda Barnskötarlöner
  • Lärarlönelyftet görs permanent
  • Fler vuxna anställda på skolorna med störst behov
  • Pilotprojekt för mer Idrott/rörelse i skolan