Kulturen bygger Botkyrka

Alla Botkyrkabor ska ha rätt till kultur, idrott och upplevelser i sin närmiljö. Vårt kulturliv ska spegla vår kommuns mångfald. Kunskap och kultur går hand i hand och är verktyg för människors personliga frihet och utveckling. Ett verkligt kunskapssamhälle förutsätter ett aktivt och närvarande kulturliv.

Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal och debatt. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv.

Ett starkt och levande föreningsliv skapar sammanhang och gemenskap i sitt närsamhälle. I Botkyrka har vi ett omfattande föreningsliv som dagligen gör ovärderliga insatser inte minst för barn och unga i kommunen. Kommuninvånare som engagerar sig i kultur- eller idrottsföreningar bidrar till att öka den demokratiska bildningen, samtidigt som föreningsverksamhet skapar viktiga mötesplatser i Botkyrka.

Deltagandet i kultur och idrottslivet är olika i kommunens olika delar. Det är viktigt att även kultur och fritidslivet är jämlikt och därför behöver särskilda satsningar göras för att öka andelen deltagare till kulturskolan och i föreningarna från de norra kommundelarna. Vi vill uppmuntra föreningslivet att arbeta med jämställdhet, interkulturalitet och tolerans.

Idrotten och idrottsföreningarna har en stor betydelse för både samhället och individer. Det skapar samhörighet, gemenskap och bidrar till bättre hälsa. I Botkyrka finns ett stort intresse för idrott och många Botkyrkabor är engagerade i idrottsföreningarna som utövare och som ideella krafter. Det tycker vi är fantastiskt. Vi vill fortsatt stötta Botkyrkas idrottsliv så att förutsättningarna för människor att delta och för föreningarna att växa är goda. Det kräver bland annat ekonomiskt stöd genom föreningsbidrag men också bra och funktionella anläggningar. Botkyrka är välkänt i idrottssverige och vi vill att fler nationella och regionala idrottsevenemang och tävlingar förläggs i vår kommun.

Vi vill

  • Öppna ett nytt bibliotek i centrala Tullinge
  • Ha fortsatt låga avgifter till Kulturskolan för att fler ska kunna ta del av verksamheten
  • Göra Brunna till ett indrottscenter i Botkyrka
  • Stärka Folkbildningen
  • Fortsätta utveckla Lida och Hågelby