Lärarassistenter

Alla barn som kämpar i skolan ska lyckas med sina studier. Ett problem är att det är stöket i skolan och eleverna hinner inte alltid få stöd av sina lärare. Därför ska vi anställa fler lärarassistenter som kan hålla ordning och reda samt avlasta läraren så att den hinner hjälpa alla elever som behöver.