Lärare

Det är i skolan det mesta lärandet sker. Botkyrkas skolor skall ha starka och yrkesskickliga lärare som har förmågan att ständigt locka våra elever till nya kunskaper och att nå målen. Därför vill vi satsa på att lärarna har möjlighet till kompetensutveckling och kan utveckla sitt ledarskap. Rektorerna har en viktig roll för att både främja det kollegiala lärandet och utveckla det pedagogiska ledarskapet. Vi kommer se till att rätt resurser och verktyg finns för det arbetet.

Lärare är viktiga och vi värderar dem högt. Botkyrkas elever ska mötas av lärare med examen och som undervisar i ämnen de är behöriga i. 

Nyckeln till framgång ligger i höga lärarlöner, de bästa lärarna i de svåraste skolorna, mer pengar till de skolorna med störst behov och fler vuxna i skolan så kan vi fokusera på ökad studiero och stärkta skolresultat. Det förtjänar våra barn. Alla ska veta att Botkyrka är en skolkommun.