LSS

LSS, ”Lagen om särskild service för vissa funktionshindrade”, handlar om rätten till ett liv som andras. LSS lagen är en rättighetslag, för den som omfattas av lagen, Den omfattar 10 angivna insatser bla. Rätt till boende med särskild service, personlig assistans, rätt till avlösning, ledsagare och kontaktperson m.m. Insatsen ska ge den enskilde goda levnadsvillkor, delaktighet i samhället och frihet över sin vardag.

I Botkyrka har vi gjort en resa från medborgaren i centrum till att istället tala om medborgarens fokus. Det är en viktig skillnad. Medborgarens fokus kräver att medborgaren är delaktig. Gå från att- kommunen vet vad som är bäst för medborgaren – till att jobba utifrån att kommunen jobbar på uppdrag av medborgarna. I ett sådant perspektiv vet inte kommunen bäst utan då jobbar man med att medborgaren själv ska få tala om vad som är bäst. Vad hen vill och vad hen inte vill. Att vi ska bygga kommunens verksamhet utifrån medborgaren och inte låta medborgarna anpassa sig efter verksamheten. I Botkyrka har vi kommit en bit på väg men vi är inte klara. Och det är ett lagarbete – det krävs samverkan. Som är på riktigt. I Botkyrka har vi tur med att det finns så många drivna eldsjälar som lägger mycket av sin fritid på att träffa både oss i politiken och förvaltningen. Det är viktigt – för att inte säga helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla, förstärka och förädla LSS.