Mandat till lärare

Idag är stöket ett av skolans största problem. Vi ser allt för många barn som kämpar varje dag, men som blir störda. Vi måste lyckas med skolan och förskolan för att dagens problem inte också ska vara morgondagens.

Ordning och reda i skolan är en av de viktigaste sakerna för att eleverna som kämpar i skolan ska klara sina studier. Därför behöver våra lärare tydliga mandat. Störande inslag som mobiltelefoner ska kunna förbjudas, och vi ska ha nolltolerans mot fult språk.

Störande inslag i klassrummet, så som mobiltelefoner med mera, ska kunna förbjudas och vi behöver aktivt arbeta för ett snällare språk i skolan. Alldeles för ofta hör vi om fula ord och kränkningar. Detta kommer vi aldrig acceptera. Här behöver vi nolltolerans och tydliga konsekvenser. För att det ska bli möjligt ska vi ge läraren än mer tydligt mandat och även anställa fler vuxna som hjälper till att ha ordning.

Vi ska ge läraren och skolledningen tydliga riktlinjer som de kan luta sig emot. Vi ska ha tydliga konsekvenstrappor för läraren att använda om elever stör eller förstör för andra. För oss handlar ordning och reda helt enkelt om att stötta läraren i klassrummet. Lärarens mandat ska vara mycket tydligt.

Vi kommer heller aldrig acceptera våld i skolan. Därför ska vi ha mer samarbete med polisen och mer våldsförebyggande arbete och jobba med värdegrund. För ordning och reda handlar också om att ha trygga elever som kan säga ifrån och stötta varandra.

Vi behöver fortsätta anställa fler vuxna i skolan. Det skapar både ordning i klassrummet och eleverna får mer tid med läraren. Så ska alla våra barn som kämpar så hårt få stöd i skolan och lyckas.

Vi kommer satsa på skolan istället för att sänka skatten som Moderaterna och Sverigedemokraterna vill. Pengarna behövs till skolan. En bra och trygg skolgång ska aldrig vara en klassfråga.