Miljö

Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser. skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö. 

I Botkyrka är vi fast beslutna att ta vårt miljömässiga ansvar på allvar. Den ekologiska hållbarheten hänger dessutom ihop med social och ekonomisk hållbarhet, vilket gör att hela Botkyrka och alla botkyrkabor mår bättre om miljön mår bra.