Mobilförbud

Vi Socialdemokrater går till val på ordning och reda i skolan. Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus råder i skolan. Därför går vi nu till val på att införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Syftet är att skapa ordning och reda i klassrummen och på så sätt bidra till en bättre kunskapsinlärning. 

Om barn ska kunna lära sig så mycket som möjligt måste skoldagen präglas av studiero. Många elever och lärare tycker att användningen av sociala medier stör i klassrummet. Inga lektioner ska störas av mobiltelefoner.