Mötesplatser

Mötesplatser för seniorer är hälsofrämjande. De mötesplatser som finns medverkar till att skapa roliga aktiviteter som är öppna för alla seniorer som vill. Det handlar om allt från bildning, gemenskap och fysisk motion. Unikt  är att mötesplatserna drivs av seniorerna själva. Mötesplatser skapar ett otroligt mervärde för de äldre i Botkyrka. Vi vill att det ska finnas mötesplatser för seniorer i varje stadsdel. Vi ser även att mötesplatserna gärna får byggas ihop med kommande trygghetsbostäder i kommunen.