Näringspolitik och konkurrens

Det ska vara lätt att starta och utveckla företag och nya idéer i Botkyrka. Vi socialdemokrater vill fortsätta vårt arbete att locka nya företag till kommunen. Här finns en unik kompetens, i en region med stark tillväxt. Befintliga företag ska ges utrymme att växa och utvecklas. Genom nya och växande företag skapas också fler arbetstillfällen i kommunen. Ett exempel är att vi vill utveckla Södra Porten med 4000 nya arbetstillfällen till en regional verksamhetskärna.

Kommunens service till näringslivet ska förbättras. Numera sker all myndighetshantering samordnat mellan plan, bygglov och miljö. Det ger företagen en större tydlighet om vad kommunen vill och handläggningen förenklas. Här vill vi ta nästa steg genom att digitalisera verksamheten och skapa en modern och attraktiv myndighet. Vi vill skapa ”En-väg- in” för företagens och våra medborgares ansökningar, och där man kan följa sitt ärende. Vi ser ett vidare behov av kompetensförsörjning, vilket kan tillgodoses genom att etablera ett samarbete med olika utbildningsinstanser såsom Kungliga tekniska högskolan. Vi vill att man startar en bygglovsutbildning i Xenter. Ett trainee-system för att locka framtidens arbetskraft inom samhällsbyggnadsområdet ska skapas. 

I Botkyrka ska det vara enkelt att förverkliga idéer. Kontakten mellan kommunen och näringslivet och dess organisationer ska utvecklas. Innovativa nätverk, stöd till nya branscher, frukostmöten och kreativa workshops är några exempel. Särskilt kvinnligt företagande ska uppmuntras. 

Kommunen ska ha en god planberedskap. Vi ska fortsätta arbetet med att få fram ny mark för etablering och utveckling av företag. Södra porten, Rikstens företagspark och Alfred Nobels allé är några exempel, men det behövs fler. Vi ser också gärna att det skapas/etableras olika företagskluster runtom i kommunen inom olika branscher. 

Botkyrka kommun deltar aktivt i arbetet med att utveckla Flemingsberg till en regional kärna och ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Vi ska arbeta för att Alfred Nobels allé blir ett kluster för Medtech-företag.