Polis

Botkyrka har det närmaste samarbetet med polisen någonsin. Genom att varje veckan sitta ned och göra gemensamma lägesbilder över vad som sker i Botkyrka så kan kommun, polis och Botkyrkabyggen gemensamt förebygga och agera. Detta samarbete ska utvidgas och stärkas så att våra insatser för ett tryggare Botkyrka blir än mer effektivt. Vi ska fortsätta att involvera Botkyrkaborna i trygghetsarbetet. Genom mail och telefon ska man kunna bidra till lägesrapporterna. Genom att vi alla bidrar med information kan vi effektivare mota bort de kriminella. Polis och kommun kan agera starkt när man agerar gemensamt. Genom att Botkyrkaborna är med och bidrar med vad de ser och hör, kan lägesrapporterna bli än bättre, och vårt trygghetsarbete ännu effektivare. För att värna samarbetet med polisen kommer vi successivt bygga ut och stärka kommunens organisation för trygghet och säkerhet.