Promenadgaranti

2014 sa vi Socialdemokrater nej till LOV (lagen om valfrihetssystem) som ger fri etableringsrätt för företag i Botkyrka. Vi sa nej eftersom vi vet att LOV inte ökar valfriheten för botkyrkaborna utan endast innebär fler vinsttillfällen för företag och dyrare omsorg.

Istället sa vi att vi vill hitta sätt där du som Botkyrkabo ska känna dig trygg med omsorgen samtidigt som du ska få flervalmöjligheter:

  • Alla över 75 har rätt till service i hemmet.

Du kan, när du fyllt 75, få sex timmar hemtjänst i månaden utan biståndsbedömning. Det innebär att du får hjälp med städning, tvätt, renbäddning och hjälp med inköp och andra ärenden. Du bestämmer själv vad det är du behöver hjälp med i hemmet.

  • Du har rätt att välja vård- och omsorgsboende

I Botkyrka bygger vi vård- och äldreomsorgsboende i alla stadsdelar för att du, när du behöver det, ska kunna bo kvar i din stadsdel. Det ska finnas boende för dig i alla delar av livet. Din rätt att välja boende kommer fungera som det fria skolvalet. Om du vill byta boende eller ställa dig i kö för ett annat boende kan du tacka nej, utan att förlora din plats i kön.

  • Rätt till egen tid

Bara för att vi blir äldre betyder inte det att vi inte vill ge oss ut och upptäcka nya saker. När du har hemtjänst har du också rätt till en timme egen tid med din kontaktman varje månad. Under denna timme väljer du själv vad du vill hitta på.

  • Rätt att byta insats mot en annan

Dina behov kanske inte är samma varje gång hemtjänsten kommer, då har du rätt att byta en serviceinsats mot en annan.

  • Rätt till promenadgaranti

Du som äldre som har insatsen promenad får rätt till en promenad, i alla väder.

  • Rätt att välja kontaktman

Efter det att du fått beslut om en kontaktman kan du därefter välja om du vill byta till en annan kontaktman.

  • Rätt till trygghetslarm

Du ska inte behöva känna dig otrygg i hemmet. Därför har du rätt till ett trygghetslarm.

  • Rätt att bestämma om omsorgens upplägg och innehåll

När du och din handläggare planerar din omsorg har du rätt att bestämma hur det ska gå till. Då skrivs det in i din genomförandeplan, som du när som helst har rätt att ändra i.

  • Rätt att få mat levererad hem

Du som har omsorgsbehov har rätt att få din mat levererad direkt hem till dörren.

På samma sätt vill vi fortsätta utveckla omsorgen i Botkyrka för att du ska känna dig trygg och ha valmöjligheter.