Sällskap

Ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt hälsa och psykisk ohälsa. Därför vill vi Socialdemokraterna införa ett trygghetspaket, för att bryta ensamheten och stärka äldres psykiska och fysiska hälsa.

Idrott och rörelse har positiv inverkan på hälsan och föreningsidrott och friluftsliv bidrar till såväl att förebygga som att bryta isolering bland äldre.

Idag är det många äldre med hemtjänst som upplever att det är för många olika personer från hemtjänsten som besöker dem, det leder till otrygghet och en sämre omsorg för de äldre. Därför vill vi Socialdemokraterna ha en fast omsorgskontakt för alla äldre som har hemtjänst. Ett bekant och återkommande ansikte innebär en ökad trygghet för den äldre, sätter den äldres behov av omsorg i fokus och förbättrar kvaliteten i omsorgen. Förslaget innebär även att det blir enklare för anhöriga att veta vem man ska kontakta.