Skola

Framtiden börjar i skolan 

Det är i skolan som grunden för resten av våra liv läggs. I nya Botkyrka ska finns det finnas en skola i din närhet. En skola där dina barn känner sig trygga, möter behöriga och kompetenta lärare som inspirerar till lärande.

I nya Botkyrka ska alla barn ska gå ut grundskolan med betyg i alla ämnen. Inget barn, ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Det kräver att alla skolor är bra och följer varje elevs utveckling och ger rätt stöd. Genom tidiga insatser, stödundervisning, läxhjälp och lovskola kan vi fånga upp varje elev innan de riskerar att inte klara ett ämne i skolan.

Vi har bra skolor och fantastiska elever som kämpar varje dag. Samtidigt ser vi att skillnader mellan barn och elevers förutsättningar att nå kunskapsmålen är för stora. I Botkyrkas alla skolor ska ditt barn inte bara möta behöriga lärare utan Sveriges bästa lärare. Därför vill vi fortsätta höja lärarnas löner och satsa på kompetensutveckling.  Vi vill också satsa mer pengar på de skolor som har störst utmaningar.

Vi lär oss alla på olika vis och i nya Botkyrka ska det finna utrymme för alla barns olika lärstilar. Det görs bland annat genom att utveckla den pedagogiska miljön. Många av kommunens skolor är gamla och slitna. Därför behöver och vill vi bygga nya moderna förskolor och skolor för våra elever. 

När betygen går upp går stöket ner. Dina barn ska komma till en skola med en trygg och som ger verklig studiero. Det är så vi ger alla barn förutsättningar för att lyckas i skolan. Mobbing och kränkningar kan vi aldrig acceptera, Det ska råda total nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar. Därför måste vuxennärvaron öka i skolan, vi vill anställa fler vuxna i skolan. 

Grunden för att klara skolan läggs i förskolan, där börjar det livslånga lärandet. Därför ska förskolan hålla hög kvalitet och vara tillgänglig när du behöver den, även på obekväm arbetstid. Vi vill bygga nya förskolor och renoverar dom gamla. 

 Den 9 september står vi inför ett val. Ordning och reda och fler vuxna i skolan så att ditt barn klarar skolan, står emot skattesäknkningar för de som tjänar mest och privatiseringar.

Vi vill satsa på

  • ‍Att alla barn ska gå ut grundskolan med betyg i alla ämnen
  • ‍Fler vuxna i skolan
  • ‍Högre lärarlöner
  • ‍Kompetensutveckling för lärare och pedagoger
  • ‍Ordning och reda i klassrummet
  • ‍Digitala verktyg och inlärningsmetoder 
  • ‍Tidiga insatser för de som riskerar att hamna efter 
  • Minska kunskapsklyftorna
  • ‍Lovskola och läxläsningshjälp 
  • ‍Bygga och renovera skolor och förskolor